Vad vi gör

Som legitimerade psykologer inom det forensiska fältet ligger vårt fokus på att begripliggöra kriminellt, normbrytande och avvikande mänskligt beteende. Våra uppdragsgivare är myndigheter och vårdgivare längs med hela rättskedjan till vilka vi levererar utbildning, handledning, olika former av utredningar samt riskbedömningar. Våra psykologiska insatser ger en ökad förståelse för utmanande och problemskapande beteenden.


Vi hjälper din verksamhet med;

  • att klargöra mänskligt beteende i allmänhet och kriminellt beteende i synnerhet
  • riskbedömning avseende återfall i våldsbrottslighet
  • att utbilda personal till riskbedömare
  • konflikthantering på arbetsplatsen, med eller utan inslag av våld
  • att optimera ert bemötande av personer med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning
  • handledning
  • kliniska psykologiska samt psykiatriska utredningar


Ann-Christine Samuelsson
ann-christine@forensiska.se

Johanna Tjäderborn
johanna@forensiska.se